Úvod

Ohledně sporu Diag Human versus Česká republika se objevila a stále objevuje řada nepřesností a dezinformací. Protože Ministerstvo zdravotnictví nekomunikuje nebo sděluje veřejnosti pouze zkreslené skutečnosti, je cílem těchto webových sránek seznámit veřejnost s dostupnými fakty. Kliknutím na jednotlivé položky se dozvíte podrobnosti o tom, jak a proč spor vznikl. Sami si udělejte na základě faktů názor, kdo je za vzniklou situaci zodpovědný.

Důraz klademe na zveřejnění co největšího počtu archivních a důkazních materiálů, které dokazují pravdivost našich tvrzení.

Vedle pohledu do historie je samozřejmě hlavním smyslem těchto webových stránek přímo informovat nejširší veřejnosti o aktuálním vývoji sporu, když už tak nečiní protistrana – Ministerstvo zdravotnictví. 

DIAG HUMAN SE 

 

 Copyright © 2003 - 2019 DIAG HUMAN SE Všechna prá- va vyhrazena. All rights reserved. Optimalizováno pro roz- lišení 1024x768, IE 5.0, Flash plugin 7.0.